De oorsprong

Hoewel HBS de Ster officieel is opgericht in 1922 ligt de oorsprong al verder in het verleden. Tijdens de Franse bezetting van Nederland eind 18e eeuw werden alle schutterijen (inclusief handboog schutterijen) en schutters gilden verboden en opgeheven. Vooralsnog kan niet worden vastgesteld of in de gemeente Echt voordien ook een handboog schutterij of handboog gilde was, dus begint onze geschiedenis in de 19e eeuw. 

Toen begin 19e eeuw het verbod op schutterijen werd opgeheven, werden vooral in het zuiden van het land (waar de schutterijen sterke tradities hadden en nauw waren verbonden met de kerk) weer in grote aantallen opgericht, hun beschermende en orde handhavende taken waren vervallen aan zowel de gendarmerie als het nationale leger dus de schutterijen werden voornamelijk opgericht als gezelligheidsverenigingen voor de Elite. De 2e helft van de 19e eeuw zag opnieuw een groei van de handboogsport, de plaatselijke welstand wist de handboog te vinden en vele handboog schutterijen en gilden werden (her-)opgericht. 

Zo ook in Echt, in 1880 werd handboog schutterij “St. Sebastiaan” opgericht bij de familie Ingendaal op de Peyerstraat in Echt. Toen de vereniging later moest verhuizen naar de Vadah Garage op de Rijksweg in Pey werd ook de naam gewijzigd naar “Transvalers”. Toen de Vadah-garage werd verbouwd zag de vereniging zich nogmaals genoodzaakt om te verhuizen. Ditmaal naar het Café en houthandel van de familie Turlings. Maar deze locatie was naar verloop van tijd te klein voor de groeiende vereniging en plaatsgebrek werd een probleem.

 

Jaren '20 en '30

Op 8 Juli 1922 werd door de familie Turlings de vereniging heropgericht in de nieuwe locatie, de Harmonie zaal van Dhr. L. van Neer. Ook de naam werd wederom aangepast, ditmaal werd gekozen voor “De Ster”, dit omdat sterren opkomen maar ook dalen, symboliek voor tijden van voor- en tegenspoed.

15 Augustus 1923 werd de eerste koningswedstrijd georganiseerd en de eerste koning werd de oprichter en voorzitter, Dhr. Jos Turlings.

In 1924 werd aansluiting gezocht bij de Limburgse handboog bond “Gezellig Samenzijn” en werd “De Ster” met unanieme stemmen aangenomen. 

“Op 15 augustus 1923 hield de Handboogschutterij “De Ster” voor het eerst haar koningschieten.

De wedstrijd, welke werd opgeluisterd door een orkest van de Fanfare “St. Joseph”, had een gezellig verloop.

Bij het einde van de wedstrijd, waaraan door nagenoeg alle leden werd deelgenomen, bleek de Heer Jos. Turlings voorzitter der vereniging, het hoogste aantal punten te hebben geschoten en werd hij tot koning geproclameerd. 

Onder de lustige tonen der muziek hield de vereniging daarna een rondwandeling door het dorp, terwijl na afloop hiervan de avond gezellig werd doorgebracht in het schutterslokaal.” 

(Echter weekblad,zaterdag 18 aug.1923)

De jaren '40 '50 en '60

Tijdens de duitse bezetting in de jaren ’40 is er helaas veel historie kwijtgeraakt in de vorm van bekers en lauwerkransen (toen nog gemaakt van echt edelmetaal). Ook is er weinig bekend van de verenigings historie voor de jaren ’70 in zijn algemeen. Toch zijn er enkele verenigings en algemene handboog feiten bekend die we hier zullen benoemen.

Tijdens de Duitse bezetting in 1940 werden alle sport activiteiten plat gelegd. Zo weten we dus ook dat er geen bondswedstrijden in dit jaar verschoten zijn en waarschijnlijk ook geen koningsschieten. De eerste aanwijzing die wij hebben dat er weer een wedstrijd werd verschoten is een wedstrijd op eigen baan tegen “Ons Genoegen” Susteren op 8 Augustus 1940. Na een eerdere klinkende overwinning op de banen van Susteren nu de return in Pey, wederom een daverende overwinning waarbij 4 van de 5 prijzen naar “De Ster” gingen. 1e Plaats J. Graus 2e Plaats L. Vergoossen, 4e Plaats P. Cleven en 5e Plaats H. v. Neer

 Ook vonden de Duitsers al die handboogbonden in Nederland maar lastig, er moest één centraal orgaan komen. Hierdoor werden dan ook alle handboogbonden (Inclusief “Gezellig Samenzijn” ontbonden en vervangen door de Nederlandse Bond van Handboogschutterijen (NBvH) de bond die later (1974) omgedoopt zou worden naar de NHB (Nederlandse Handboog Bond). Ook de Ster werd ingedeeld onder deze bond en wel in het grootste District (14), samen met vele van de huidige “Gezellig Samenzijn” verenigingen. 

De jaren 50 waren een bewogen tijd in het Nederlandse handboog landschap, hoewel na de oorlog de NBvH bleef bestaan splitste al snel een aantal Brabantse verenigingen zich weer af, het zou tot 1963 duren tot deze weer aansluiting zochten bij de NBvH. In 1959 ontstond ook een conflict tussen de NBvH en de Limburgse verenigingen uit District 14 en 15, het conflict escaleerde en een groot aantal Limburgse verenigingen uit District 14 en 15 verlieten de NBvH en bliezen de vooroorlogse handboogbond “Gezellig Samenzijn” weer nieuw leven in. Ook “De Ster” maakte de overstap terug naar “Gezellig Samenzijn”.

In 1958 veranderde er nog iets in Echt, een van de schutters van (vermoedelijk) de toenmalig grootste handboog vereniging van Echt, “Pepijn van Herstal” St. Joost, besloot om samen met een paar van zijn dorpsgenoten een nieuwe vereniging op te richten op de Slek, “De Zwarte Roos”.  “De Zwarte Roos” had een vliegende start, in hun derde jaar (1961) wisten ze het kampioenschap van Echt te bemachtigen, een titel die ze maar liefst 35 jaar niet af zouden geven. Het succes van “de Zwarte Roos” trok vele goede schutters van andere Echter verenigingen naar ze toe. Met de oprichting en successen van de Zwarte roos werd ook een rivaliteit geboren die tot op de dag van vandaag doorgaat. 

Helaas is de oude koningslijst verloren gegaan en is er niet veel bekend van koningen voor 1970 wel is bekend dat er meerdere keizers zijn geweest, onder andere Dhr. B. Vergoossen “Ome Naad”, die maar liefst 3x keizer wist te worden (ergens in de jaren ’40 ’50). Later is de de keizerstitel overgenomen door Dhr. G. Vogel en J. Heymans ergens in de jaren ’50 – ‘ 60 Helaas zijn de exacte jaartallen hiervan onbekend. 

In de zestiger jaren heeft “De Ster” zowel moeilijke als goede jaren gekend. De goede jaren zijn vooral geweest onder de schuttersgroep genaamd V.O.C.S.E.P. De naam”Vocsep” waren de namen van de schutters Vogel, Oelers, Custers, Stoffels, Erens en Pereboom. Deze schutters wonnen in deze jaren menig bondsconcours en waren een geduchte tegenstander. Ze wisten samen de Ster naar de hoogste klasse in te schieten.

Later kwamen de slechte jaren, het is te danken aan Dhr. G. Thissen dat “De Ster” niet ten onder ging, met de Heren T. Stoffels en J.Heymans losten ze de moeilijkheden samen op.

De leuze van de Heer G. Thissen was altijd “We blijven schieten al schieten wij maar met twee of drie man”, maar gelukkig is het altijd goed gegaan en is “De Ster” altijd blijven bestaan.

Nadat doelhouder W. Verstraten in 1968 de Cafe – Harmoniezaal aan de Houtstraat ( beter bekend onder de naam “Willie Bar”) overnam is de Handboogvereniging ook overgegaan tot het bouwen van een eigen schietbaan met 8 banen. 

Door de goede en slechte tijden heeft “De Ster” zich al die jaren kunnen handhaven. 

De jaren '70 en '80

De jaren 70 en 80 waren het begin van de ommekeer voor de Ster, een nieuwe lichting schutters begon zich te melden, waaronder enkele die tot de dag van vandaag een grote rol binnen de vereniging spelen. 

Nu “De Ster” een eigen lokaal had met 8 banen, konden er ook grotere wedstrijden verschoten worden. In 1974 werd dan ook voor de eerste keer het november concours georganiseerd. Het toernooi groeide al snel naar één van de grotere verenigingstoernooien van Limburg en wordt tot de dag van vandaag nog steeds verschoten. 

Tijdens de jaren 70 en 80 zijn er verschillende mensen dicht bij de keizerstitel gekomen, maar het moest uiteindelijk tot de jaren 90 wachten tot er weer een keizer werd gekroond. Wel waren er enkele andere opvallende koningen. In 1985 was dat K. Görtz (voor de huidige schutters beter bekend als Kitty Maassen), die als eerste dame de mannen achter zich wist te laten en de koningstitel op te eisen. Een prestatie die ze nog eens overdeed in 1990. Hiermee is Kitty nog altijd de enigste Dame die de koningstitel wist te behalen. 

In 1987 was er wederom een opvallende koning, G. Stokbroekx wist de titel af te pakken van zijn vader en werd daarmee (zover bekend) op 16 jarige leeftijd het eerste jeugdlid dat de koningstitel wist te veroveren. Het duurde tot 2018 tot er weer een jeugdlid deze prestatie kon nabootsen.

Ere voorzitter

Op 5 april 1972 werd Dhr. Jos. Turlings ( mede oprichter van de vereniging ) ten gelegenheid van zijn 50 jaar lidmaatschap van de vereniging benoemd tot erevoorzitter

In 1982, tijdens de viering van het 60 jarig bestaansfeest van de vereniging bracht Dhr Turlings de vereniging nog maal een bezoek.

Tijdens dit bezoek heeft Dhr Turlings ook nog eens een poging ondernomen om een pijltje te schieten. Dit ging de oude man niet geheel goed af.

In de jaren, nadat Dhr Turlings voor het laatst had geschoten waren de banen aangepast aan de moderne tijd. Waren de banen vroeger geheel open ( een lokaal bestond vaak uit alleen een overdekte schietstand ), nu was de gehele baan voorzien van ramen.

Dit niet wetende ( en door zijn reeds gevorderde leeftijd verminderde zicht ) richtte de schutter op de roos en schoot. Helaas, stond de schutter niet voor een van de schietluikjes, maar midden voor een raam, met een rinkelend gevolg.

Dit was de laatste pijl die deze oude schutter geschoten heeft. Direct na het schot heeft Dhr Turlings zijn oude boog en pijl aan de vereniging geschonken waar deze nog steeds een ereplaatsje aan de muur heeft.

Dhr Turlings en de schutters van '82

Achterste rij (staand) vlnr: 3x onbekend, K. Görtz, 7x onbekend, J. Maassen, J. Knoop, onbekend, K. Renet
Voorste rij (gehurkt) vlnr: Onbekend, L. Vergoossen, 3x onbekend
Midden staand: Dhr J. Turlings

(namen worden aangevuld zodra bekend)

 

 

Dhr L. (Leo) Lendertz wist vanaf 1995 maar liefst 2 maal op rij keizer te worden en in 2011 voegde hij hier nog een derde keizerschap aan toe. In totaal is onze huidige koning (2019) tot nu toe maar liefst 12 keer koning geworden (’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’05 ’09 ’10 ’11 en ’19) en dit in wat misschien wel de succesvolste jaren van de vereniging waren. Ook wist hij in 2001 Bondskampioen van handboogbond “gezellig samenzijn” te worden en maakte hij deel uit van alle korps kampioenschappen behaald door het 1e zestal. Dit samen met talloze toernooi overwinningen maakt hem tot de meest succesvolle schutter in de geschiedenis van “De Ster”. 

Ditmaal hoefde er echter niet lang op een nieuwe Keizer gewacht te worden. 3 Jaar na het laatste keizerschap van Dhr. Lendertz was er alweer een nieuwe keizer, Dhr. N. (Niels) Renet, eerder al 5-voudig “jeugdkoning” en “jeugdkeizer” wist Dhr. L. Lendertz zowel als koning als keizer te onttronen. Dhr. N. Renet wist tot nu toe al 5 maal koning te worden (’12 ’13 ’14 ’15 en ’17), ook wist hij het bondskampioenschap individueel van handboogbond gezellig samenzijn op zijn naam te schrijven en in 2019 een korpskampioenschap met het 1e team te behalen. 

2018 was wederom een opvallend jaar, de pas 12 jarige “jeugdkoning” van 2017 Dhr. Y. (Yaël) Smeets wist dit in 2018 nogmaals lichtelijk over te doen, ditmaal schoot hij echter genoeg punten om de titel bij de volwassenen op te eisen en met een leeftijd van 13 jaar is hij de jongste koning die “De Ster” ooit heeft gehad. Ook wist hij in 2017 op nog 12 jarige leeftijd de jongste algemeen jeugdkampioen ooit van handboogbond “gezellig samenzijn” te worden, 3 nationale kampioenschappen en 6 Rayon (Limburgse) kampioenschappen op zijn naam te zetten alsmede geselecteerd te zijn voor de Nationale Selectie (Jong Oranje). Ook is hij 2 maal op uitzending geweest naar internationale toernooien met de nationale selectie waaronder het Wereld Jeugd Kampioenschap. Met zijn nog maar 15-jarige leeftijd is hij dus zeker al één van de meest succesvolle schutters in de rijke geschiedenis van de Ster.

De jaren '90

Waar tot en met de jaren ’80 de vereniging nog vaak getekend werd door afwisselend goede en slechte jaren, waar het voort bestaan van de vereniging niet altijd een zekerheid was, waren de jaren ’90 een groot omslagpunt. 

Na de bouw van het nieuwe lokaal in de jaren 80, wist de Ster onder leiding van een gedegen bestuur en hardwerkende leden zich geleidelijk aan op te bouwen tot een steeds solidere vereniging.

Een van de grote verbeteringen was te zien aan de jeugdopleiding, dankzij enkele goed inzettende vrijwilligers waar vooral Dhr. L. (Lei) Vergoossen benoemd dient te worden, werden er steeds meer jeugdleden naar de vereniging getrokken.  

Jeugdkoningen

In 1999 werd besloten om een jeugdklasse toe te voegen aan het koningsschieten, de eerste “jeugdkoning” werd Dhr. R. (Ron) Katzenbauer. De eerste “Jeugdkeizer” werd Dhr. D (Davy) Gielen (’00, ’01 en ’02).

Het “jeugdkeizerschap” is later nog behaald door Dhr. N. (Niels) Renet, die maar liefst 5 maal “jeugdkoning” werd (’04, ’05, ’06, ’07 en ’08)

De laatste die het onofficiële “jeugdkeizerschap” wist te bemachtigen was; Dhr. Y. (Yaël) Smeets, die hoogste jeugdschutter werd in 2017, 2018 en 2019.

1995 is voor de vereniging een belangrijk jaar, op het einde van 1994 valt het doek voor handboogvereniging “Pepijn van Herstal” in St. Joost. Op aandringen van “Ome Graat” komen een 12-tal leden een kijkje nemen bij de Ster, vanaf dat moment raakt de vereniging in een stroom versnelling. Niet alleen betekent de komst van de schutters uit St. Joost een enorme leden boost, de 2 verenigingen pakken zich ook meteen geweldig samen. 

Ook op sportief vlak zijn de schutters zeer aan elkaar gewaagd. Dit zorgt voor een enorme interne concurrentie, die gecombineerd met de vele lange en gezellige trainingen, voor vele schutters een zichtbaar verschil in de resultaten teweeg  brengt. Succes kan dan ook niet lang op zich laten wachten. En het aantal gewonnen wedstrijden begint te stijgen. 

In April 1996 is dan ook het eerste grote succes een feit: In het Slekker Lokaal word “De burgemeester beker”, het Echter kampioenschap dat al 35 jaar op rij op naam van de Zwarte Roos staat, overtuigend gewonnen. De eerste barsten in de Hegemonie van De Zwarte Roos, een vereniging die het Limburgs landschap domineerde gedurende de jaren ’70 en ’80. 

Stilletjes werd er al gedroomd over het winnen van de korps kampioenschappen, het kampioenschap van Handboogbond Gezellig Samenzijn wat nog nooit door de Ster gewonnen was.

In 1997, in het 75 jarig bestaansjaar domineert HBS “de Ster” de bondsconcoursen onder leiding van kersverse keizer Lei Lendertz, ze worden dan ook als één van de favorieten getipt voor het Korps Kampioenschap, helaas komt het eerste team net te kort en moeten ze zich uiteindelijk met een derde plaats tevreden stellen. Wel weet Danny Beunen het eerste jeugdkampioenschap individueel binnen te slepen. 

1998 Is een kopie van 1997, een geweldig bondsseizoen wordt uiteindelijk met een 3e plaats afgesloten op het Korpskampioenschap. 

In 1999 is het dan uiteindelijk zover. Met overtuigende cijfers wordt “De Ster” voor het eerst in haar geschiedenis Korpskampioen, de winnende schutters zijn: Lei Lendertz, Johan Maas, Ron Laumen, Arnold Brouwer, Jack Brouwer en Lei Vergoossen. 

(rest volgt)

 

Ster 2.0!

Traditioneel was de Ster een bij GS aangesloten recurve vereniging, de eerste “scheurtjes” waren al een aantal jaar in deze traditie te merken nadat enkele van het kleine groepje 3D schutters steeds meer en verdere 3D wedstrijden ging schieten. Deze groep begon steeds harder te groeien en leverde een tijdje intern behoorlijke discussies op tussen de schutters die meer of anders wilde en het 25 meter recurve schietende hoofddeel van de vereniging. Uiteindelijk werd de discussie gewonnen door de 3D schutters met de uitkomst dat hoewel de vereniging sterk erop aandrong 25 meter wedstrijden voorop te zetten de 3D groep meer vrijheid kreeg om hun hobby op eigen manier in te vullen.

GS schutters die NHB wilde schieten moesten dit in deze tijd nog doen via HBV Midden Limburg, een vereniging in de jaren ’80 opgericht voor GS schutters die ook een aansluiting zochten bij de NHB. In 2015 besloot 1 van de actievere schutters, Davy Gielen, om naast de 3D groep ook aan te sluiten bij HBV ML om nog meer wedstrijdvormen te kunnen schieten. In 2017 sloten de jeugdschutters Yaël Smeets en Damian Niessen zich hierbij aan en al snel werden enkele grote successen geboekt waaronder de 2 eerste Nederlands kampioenschappen van Yaël Smeets. De tijd bij HBV ML was goed, een leuke hechte groep van schutters van verschillende verenigingen die het goed met elkaar konden vinden en er was niks te klagen…. of toch?

De behaalde successen waren mooi echter het voelde verkeerd aan dat er niet onze eigen clubnaam achter de uitslagen stond. Ook begon er langzaam een trend te ontstaan dat de actievere schutters binnen de GS verenigingen zich begonnen aan te sluiten bij NHB verenigingen en soms zelfs na een tijdje volledig overstapte.   

Helaas is de oude koningslijst verloren gegaan en is er niet veel bekend van koningen voor 1970, wel is bekend dat het koningsschieten in 1940 niet is verschoten vanwege de 2e wereld oorlog.

Ook is bekend dat er meerdere keizers zijn geweest, onder andere Dhr. B. Vergoossen “Ome Naad”, die maar liefst 3x keizer wist te worden. Later is de de keizerstitel overgenomen door Dhr. G. Vogel en J. Heymans. Helaas zijn de jaartallen hiervan onbekend.

In 1985 was er een opvallende koning, K. Görtz (voor de huidige schutters beter bekend als Kitty Maassen) wist als eerste dame de mannen achter zich te laten en de koningstitel op te eisen. Een prestatie die ze nog eens overdeed in 1990. Hiermee is Kitty nog altijd de enigste Dame die de koningstitel wist te behalen. 

In 1987 was er wederom een opvallende koning, Gregor Stokbroekx wist de titel af te pakken van zijn vader en werd daarmee (zover bekend) op 16 jarige leeftijd het eerste jeugdlid dat de koningstitel wist te veroveren. Het duurde tot 2018 tot er weer een jeugdlid deze prestatie kon nabootsen.

Na 1970 zijn er verschillende mensen dicht bij de keizerstitel gekomen, maar het duurde uiteindelijk tot de jaren 90 tot er uiteindelijk weer een keizer werd gekroond. 

Dhr L. (Leo) Lendertz wist vanaf 1995 maar liefst 2 maal op rij keizer te worden en in 2011 voegde hij hier nog een derde keizerschap aan toe. In totaal is onze huidige koning (2019) tot nu toe maar liefst 12 keer koning geworden (’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’05 ’09 ’10 ’11 en ’19) en dit in wat misschien wel de succesvolste jaren van de vereniging waren. Ook wist hij in 2001 Bondskampioen van handboogbond “gezellig samenzijn” te worden en maakte hij deel uit van alle korps kampioenschappen behaald door het 1e zestal. Dit samen met talloze toernooi overwinningen maakt hem tot de meest succesvolle schutter in de geschiedenis van “De Ster”. 

Ditmaal hoefde er echter niet lang op een nieuwe Keizer gewacht te worden. 3 Jaar na het laatste keizerschap van Dhr. Lendertz was er alweer een nieuwe keizer, Dhr. N. (Niels) Renet, eerder al 5-voudig “jeugdkoning” en “jeugdkeizer” wist Dhr. L. Lendertz zowel als koning als keizer te onttronen. Dhr. N. Renet wist tot nu toe al 5 maal koning te worden (’12 ’13 ’14 ’15 en ’17), ook wist hij het bondskampioenschap individueel van handboogbond gezellig samenzijn op zijn naam te schrijven en in 2019 een korpskampioenschap met het 1e team te behalen. 

2018 was wederom een opvallend jaar, de pas 12 jarige “jeugdkoning” van 2017 Dhr. Y. (Yaël) Smeets wist dit in 2018 nogmaals lichtelijk over te doen, ditmaal schoot hij echter genoeg punten om de titel bij de volwassenen op te eisen en met een leeftijd van 13 jaar is hij de jongste koning die “De Ster” ooit heeft gehad. Ook wist hij in 2017 op nog 12 jarige leeftijd de jongste algemeen jeugdkampioen ooit van handboogbond “gezellig samenzijn” te worden, 3 nationale kampioenschappen en 6 Rayon (Limburgse) kampioenschappen op zijn naam te zetten alsmede geselecteerd te zijn voor de Nationale Selectie (Jong Oranje). Ook is hij 2 maal op uitzending geweest naar internationale toernooien met de nationale selectie waaronder het Wereld Jeugd Kampioenschap. Met zijn nog maar 15-jarige leeftijd is hij dus zeker een kanshebber om Dhr. L. Lendertz van de troon te stoten als meest succesvolle schutter in de verenigingsgeschiedenis.

 

 

 

In 1985 een nieuwe schietlocatie gebouwd.

Het oude lokaal voldeed niet neer aan de moderne eisen, en de vereniging stond voor de keus “klein blijven of groeien”

De nieuwbouw gaf de vereniging meer mogelijkheden.

Er was meer plaats waardoor het belangrijkste toernooi dat door de vereniging organiseert werd nog groter kon worden.

Het Wintertoernooi van HBS de Ster is ook nu nog steeds een van de grotere verenigingstoernooien dat georganiseerd wordt in de gehele regio.

In 1988 is de baan nog eens gemoderniseerd.

De doelen werden geautomatiseerd, waardoor de Ster een van de modernste en mooiste banen heeft gekregen in de regio, wat zich ook uitte door de groeiende populariteit van onze baan bij de bond “Gezellig Samenzijn” die hier vele van hun wedstrijden hebben georganiseerd.

In 1989 kreeg de vereniging de eer om de bondswedstrijd ter ere van het 90 jarig bestaansfeest van de bond “Gezellig samenzijn te mogen organiseren.”

1994 is voor de vereniging een belangrijk jaar.

Op het eind van dat jaar valt het doek voor de handboogvereniging “Pepijn van Herstal” uit St. Joost.

een 12 tal leden van deze vereniging besloten om verder te gaan bij HBS de Ster waardoor de vereniging ineens veel groter wordt.

Belangrijker echter is dat de komst van deze leden een enorme verbetering van de resultaten inleiden.

De nieuwe en de oude leden van de vereniging zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd wat de onderlinge concurrentie voor een plaats voor het eerste team bevorderd.

De niveau verhoging in de top die het gevolg hiervan is laat dan ook niet lang op resultaat wachten.

in 1997 is het eerste succes een feit.

Een verdienstelijke derde plaats wordt er gehaald op de bondskampioenschappen in de hoogste klasse.

Dit jaar is ook op een andere punten bijzonder.

L.Lendertz word voor een derde keer achter elkaar koning, en wordt daardoor de nieuwe keizer van de vereniging.

In 1998 wordt dit succes herhaald, reeds als favoriet getipt haalde het eerste team het net niet en moest tevreden zijn met een mooie derde plaats..

1999 bracht het reeds verwachte resultaat.

Met overmacht wisten de schutters van de ster voor het eerste maal in de geschiedenis van de vereniging kampioen te worden van bond “Gezellig Samenzijn”

2001 is voor de vereniging ook een goed jaar.

Er worden vele bond concoursen gewonnen en het team is alweer favoriet voor de overwinning.

Op het bondsconcours is er echter voor de vereniging een grote verrassing.

Het derde team zo ook het vierde team weten kampioen te worden in hun klasse.

Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat een lager team een kampioenschap in hun klasse winnend afsluit.

Het eerste team kan echter helaas hun titel niet behouden.

Na een spannende wedstrijd moeten ze genoegen nemen met een derde plaats.

In 2002 worden de goede resultaten voortgezet.

Het eerste team word in de laatste pijlen pas verslagen tijdens het bondskampioenschap en behaalt een tweede plaats en het derde team wordt voor de tweede maal op een rij kampioen in zijn klasse.

Ook de komende jaren zullen er zeker nog vele successen bijkomen.

Wilt u ook hier meer van weten, kijk dan eens bij de wedstrijduitslagen van Bond “Gezellig Samenzijn” ( deze zijn ook op deze website te vinden ). 

In de jaren 2003 tot 2009 wist de vereniging verschillende mooie 2e plaatsen met het hoogste team te behalen echter we moesten wachten tot in 2010 voordat er weer een groot sucsess te behalen viel 

Zowel het 1e als het 2e team behalen een 1e Plaats in de Superieure en Ere klasse.

In 1992(?) word de baan gemoderniseerd, automatische banen worden toegevoegd, hierdoor veranderd het lokaal van de ster in 1 van de modernste banen in Midden-Limburg. 

Van 2003 tot 2009 Wist het 1e team verschillende mooie 2e plaatsen te halen maar vooral tegen het in deze periode oppermachtige Neer moesten ze het toch vaak afleggen.

In 2010 is het dan eindelijk weer raak zowel het 1e als het 2e team worden kampioen in respectievelijk de superieure (1e) en de ere (2e) klasse. Als bonus voor het 1e werd pas 3 pijlen voor het einde favoriet Neer ingehaald door een indrukwekkende reeks van 58, 60, 60, 58, 59.

Het eerste team:

Lei Lendertz

Davy Gielen

Jack Brouwer

Huub Kessels

Jack Lendertz

Roger Bongaerts

Het tweede team:

Niels Renet

Lei Vergoossen

Jo Graus

Tom Schulpen

Lisette Schulpen

Har van der Varst

In 2012 werd het 90-jarig bestaan gevierd. Een nationaal concours werd georganiseerd en een flinke receptie/feestavond waarbij het lokaal overvol was sloot de feestelijkheden succesvol af.

2015 – in 2015 begon de discussie over de toekomst van de vereniging concrete vormen aan te nemen. De eerste wijziging was het loslaten van de recurve 25m 1pijl grondslag. Tot dit punt werd van schutters verwacht dat ze als basis recurve 25m 1 pijl schoten, de grote groep compounders en blank schutters die ook andere wedstrijd vormen wilden schieten zoals 3D’s deden dit vooralsnog naast het recurve programma. Vanaf 2015 viel deze “losjes” gehanteerde regel weg en was 25 meter 1 pijl recurve geen verplichting meer waardoor ook schutters zonder recurve bogen lid konden worden. 

In de praktijk was deze afschaffing amper merkbaar omdat de regel al jarenlang heel soepel gehanteerd werd. Wat het wel vertegenwoordigde was een verandering in denkwijze, nu 25 meter recurve niet meer de enige officiële tak van de sport was werden er andere wijzigingen doorgevoerd.

In 2017 werd het eerste alternatief koningsschieten gehouden voor blank en compoundschutters. Yaël Smeets werd de eerste koning blank en Jean-Pierre Bouwmans werd de eerste koning compound. Ook werd de Ster 2.0 opgericht, een nieuwe verenigingstak die lidmaatschap had bij de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Voor het eerst in 

  1.  
  2.  
  3.  
  4. In 2018 werd nogmaals het alternatief koningsschieten georganiseerd, voor compound werd het standaard format aangehouden en voor de 2e maal werd Jean-Pierre Bouwmans koning. Bij de blank schutters werd het format aangepast naar meer een mini 3D omdat te zoeken naar het beste format. Wederom werd Yaël Smeets hier Koning blank
Translate »