Nieuwbouw handbooglokaal van start

Ondertekening aannemingsovereenkomst 26-11-2020
Foto: Yara Verstappen Fotografie

Geschiedenis

Enkele jaren geleden heeft Handboogschutterij De Ster een visie vastgesteld waarin bepaald is dat de vereniging alle disciplines van de handboogsport  wil én kan aanbieden om zo verder te groeien en toekomstbestendig te zijn.  Hiervoor heeft De Ster zich onder andere aangesloten bij de Nederlandse Handboogbond, zodat naast het traditionele 25 meter schieten, nu ook 18 meter indoor, FITA Olympische lange afstanden en 3D animal rounds in competitievorm  kunnen worden aangeboden. Hiervoor moest wel de huidige accommodatie aan de Lisweg in Pey gemoderniseerd en uitgebreid worden en moest er een terrein gevonden worden voor de lange afstand discipline te kunnen schieten.

Leefbaarheid Pey verbeteren

Tijdens de gesprekken met de gemeente om bovenstaande te realiseren is ook gesproken over de gebiedsvisie Pey, waaronder ook de locatie van de huidige handboogaccommodatie valt. Er is toen door de gemeente het idee geopperd om de handboogschutterij te laten verhuizen naar een nieuwbouwonderkomen op Leisurepark In de Bandert.  Na de nodige voorbereidingen, welke in zeer goede samenwerking zijn verlopen, zijn de vereniging en de gemeente een overeenkomst tot verhuizing aangegaan. Om de nieuwbouw te realiseren heeft de gemeente een subsidie en een bijdrage uit het budget voor de Gebiedsvisie Pey ter beschikking gesteld.

Het huidige gebouw van De Ster heeft de gemeente gekocht om te kunnen slopen om daarna het gebied opnieuw in te richten. Wethouder Hub Meuwissen: “Op deze manier hoopt de gemeente de hoge parkeerdruk in Pey te verlagen en een opener gebied te creëren. Dit moet de leefbaarheid in Pey verbeteren”.

Impuls sportaanbod In de Bandert

Niet alleen voor Pey is de verhuizing een goede zaak. Ook voor het Leisurepark De Bandert is de komst van de handboogschutterij een mooie aanvullingen op de al ruime sportvoorzieningen. Ook heeft de handboogschutterij de beschikking gekregen over een terrein in de Bandert waar de Olympische lange afstanden tot wel 90 meter verschoten kunnen worden. Wethouder Geert Frische: “We zien dat Leisurepark In de Bandert steeds meer vorm krijgt. Er ontstaat een breed aanbod in sportmogelijkheden. We hopen dat we hiermee een goed sportklimaat voor jong en oud én op alle niveaus weten te realiseren”.

De nieuwbouw

Doordat de nieuwe accommodatie mede gesubsidieerd wordt door de Gemeente Echt-Susteren kan in februari begonnen worden met de bouw van een prachtige handboogaccommodatie met 16 automatische banen. Het gebouw wordt daarnaast multifunctioneel ingericht zodat het ook door andere verenigingen en voor andere activiteiten dan alleen de handboogsport gebruikt kan worden. Indien alles volgens planning verloopt, is de opening voorzien voor augustus / september volgend jaar.

Op de foto wordt, onder toeziend oog van de heer Geert Frische, wethouder van de gemeente Echt-Susteren en de heren Roger Bongaerts en Niels Renet, beiden lid van de bouwcommissie van Handboogschutterij De Ster, de aannemingsovereenkomst getekend door de heer Jeroen Forschelen van constructiebedrijf ‘Forschelen Ittervoort B.V.’ en de heer Ko Renet, voorzitter van Handboogschutterij De Ster.

Translate »